Rėmėjai

Remiančios organizacijos

Žurnalo elektroninės versijos parengimą pagal "Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą" finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-4-20).

45-47 tomų (2010-2012 m.) leidybą pagal "Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą" finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-2-55).
7 priedo (2011 m.) leidybą pagal "Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą" finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-2-74).ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045