Redakcinė kolegija

Redaktorius

 1. Bonifacas Stundžia, Vilniaus universitetas

Sekretorius

 1. Vytautas Rinkevičius, Vilniaus universitetas

Redakcijos nariai

 1. Pietro U. Dini, Università di Pisa
 2. Eugen Hill, Universität zu Köln
 3. Artūras Judžentis, Vilniaus dailės akademija
 4. Birutė Kabašinskaitė, Vilniaus universitetas
 5. Vytautas Kardelis, Vilniaus universitetas
 6. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas
 7. Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Antanas Pakerys, VDU Švietimo akademija
 9. Jonas Palionis, Vilniaus universitetas
 10. Daniel Petit, École Normale Supérieure, École pratique des hautes études
 11. William R. Schmalstieg, The Pennsylvania State University
 12. Giedrius Subačius, University of Illinois at Chicago
 13. Pēteris Vanags, Latvijas Universitāte, Stockholms universitet
 14. Miguel Villanueva Svensson, Vilniaus universitetas
 15. Steven Young, University of Maryland Baltimore County


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045