Rašykite mums:

Pašto adresas

Baltistikos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius
Lithuania

Vyriausiasis redaktorius

Bonifacas Stundžia
El. paštas: bonifacas.stundzia@flf.vu.lt

Techninis redaktorius

Vytautas Rinkevičius
El. paštas: vytautas.rinkevicius@flf.vu.ltISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045