informacija apie autorių

Rimša, Vytautas

 • 1977: 2 priedas - Straipsniai
  Apie baltų ir trakų antroponimus
  Anotacija  PDF
 • T. 10, Nr. 2 (1974) - Straipsniai
  К вопросу о происхождении некоторых белорусских антропонимов
  Anotacija  PDF
 • T. 13, Nr. 2 (1977) - Recenzijos
  Мiкратапанiмiя Беларусi. Матэрыялы. Акадэмiя навук БССР, Iнстытут мовазнаўства iмя Якуба Коласа. Выдавецтва "Навука i тэхнiка"
  Anotacija  PDF
 • T. 15, Nr. 2 (1979) - Informacija
  Sąjunginis simpoziumas „Etnolingvistiniai dabarties ir praeities baltų-slavų kontaktai“
  Anotacija  PDF
 • T. 14, Nr. 1 (1978) - Informacija
  Tarprespublikinė konferencija "Baltų etninės istorijos problemos"
  Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045