informacija apie autorių

Šinkūnas, Mindaugas

  • T. 50, Nr. 2 (2015) - Straipsniai
    Lietuvių ortografijos skirtumai katalikų ir evangelikų reformatų raštuose (XVI–XVII a.): priebalsio /j/ ir diftongų /ai/, /ei/ rašyba
    Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045