informacija apie autorių

Pokrotniece, Kornēlija

  • 2012: 8 priedas - Straipsniai
    Grēki un parādi – pamest vai piedot? (Ieskats latviešu senajās tēvreizēs)
    Anotacija  PDF
  • 1998: 5 priedas - Straipsniai
    Salikts teikums un tā daļa saistījuma veidi pirmajā latviešu grāmatā „Cathechismus Catholicorum..“ (1585)
    Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045