informacija apie autorių

Švageris, Evaldas, Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Taikomosios kalbotyros institutas., Lithuania

  • T. 53, Nr. 2 (2018) - Recenzijos
    Wolfgang Kehrein, Björn Köhnlein, Paul Boersma, Marc van Oostendorp (eds.),Segmental structure and tone
    Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045