informacija apie autorių

Bukantytė, Eglė

  • 2005: 6 priedas - Straipsniai
    Konstrukcijos in(g) + galininkas vartosena vietoje inesyvo J. Bretkūno evangelijų vertime (1579-1580)
    Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045