informacija apie autorių

Wälchli, Bernhard

  • 1998: 5 priedas - Straipsniai
    Latvių ir lyvių kalbų leksinių reikšmių suartėjimas ir jo reikšmė baltų kalbų klasifikacijai
    Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045