informacija apie autorių

Trumpa, Anta

 • T. 52, Nr. 1 (2017) - Straipsniai
  Māras vārds latviešu valodas 16. un 17. gs. tekstos un tā atspoguļojums “Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”: īpašvārdi un sugasvārdi
  Anotacija  PDF
 • T. 49, Nr. 2 (2014) - Straipsniai
  Egles un priedes nosaukums senajos latviešu leksikogrāfiskajos avotos topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”
  Anotacija  PDF
 • T. 48, Nr. 1 (2013) - Straipsniai
  Apvidvārds rājums un tā izplatība Latvijas toponīmijā
  Anotacija  PDF
 • T. 43, Nr. 2 (2008) - Straipsniai
  Daži semantiski atšķirīgi homoģenētiski krāsu nosaukumi latviešu un lietuviešu valodā (zils : žilas, ruds : rudas)
  Anotacija  PDF
 • 2005: 6 priedas - Straipsniai
  Latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu semantisko pārmaiņu tipi
  Anotacija  PDF
 • T. 37, Nr. 2 (2002) - Straipsniai
  Atsevišķu latviešu un lietuviešu valodas adjektīvu semantiskā diferenciācija: latv. šķīsts, liet. skýstas; latv. skaists, liet. skaistùs; latv. tikls, liet. tiklùs
  Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045