T. 44, Nr. 1 (2009)

Turinys

Straipsniai

Indo-European *sk̑ in Balto–Slavic PDF
Miguel Villanueva Svensson 5-24
Balto–Slavic “smith” PDF
Václav Blažek 25-31
Lazūnų muõj ‘motina’ PDF
Zigmas Zinkevičius 32
The Baltic word for ‘in’ PDF
Frederik Kortlandt 33-35
Dėl dvibalsių dėmenų ilgumo žymėjimo PDF
Zigmas Zinkevičius 36
Lithuanian chips from an aptotologist’s workshop PDF
George Dunkel 37-57
Apie líeti, lẽja, lė́jo ir kt. PDF
Zigmas Zinkevičius 58
All’s well that ends well PDF
Frederik Kortlandt 59-63
Lingvistika ir ekstralingvistika PDF
Zigmas Zinkevičius 64
Dėl pr. -ing- priegaidės PDF
Vytautas Rinkevičius 65-75
Teduok ‘teduoda’ ir apie imperatyvo su -k(i) formų kilmę PDF
Zigmas Zinkevičius 76
Pflanzennamen mit Präfix pa- und Angrenzendes im Litauischen und Lettischen PDF
Bernd Gliwa 77-90
Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose latvių kalbos veiksmažodžiuose PDF
Jurgis Pakerys 91-106
Latvių kalbos žodžių darybos tyrimų istorija PDF
Agnė Navickaitė-Klišauskienė 107-123
Apie Pukaverą ir pan. PDF
Zigmas Zinkevičius 124
Lietuvių asmenvardžių sąveika PDF
Zigmas Zinkevičius 125-134
Tacito venetai = vakarų baltai? Faktai ir hipotezės PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė 135-147
Netimeras, Zebedenas ir kt. PDF
Zigmas Zinkevičius 148

Recenzijos

Letas Palmaitis, Įmintos tūkstantmečio mįslės. Šventais Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis PDF
Zigmas Zinkevičius 149-154
Onomastica Lettica 3 PDF
Daiva Sinkevičiūtė 154-159

Informacija

Ketvirtoji baltų ir slavų akcentologų konferencija PDF
Bonifacas Stundžia 161-163
Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija PDF
Vytautas Rinkevičius 163-164

In memoriam

Vytautas Mažiulis PDF
Bonifacas Stundžia 164-168
Vytautas Sirtautas PDF
Skirmantas Valentas 168-171

Nurodymai autoriams

Nurodymai autoriams / Guidelines for authors PDF
  172-179


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045