T. 37, Nr. 2 (2002)

Turinys

Straipsniai

The linguistic position of the Prussian second catechism PDF
Frederik Kortlandt 205-209
Dėl prūsų II katekizmo Peterburgo egzemplioriaus PDF
Aleksejus Andronovas 210
Dėl kirčiuotų pusilgių balsių prozodijos PDF
Aleksas Girdenis 211-213
Dėl galinių *le junginių raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose PDF
Vytautas Kardelis 215-222
K. Sirvydo „Punktų sakymų” dalies tarminės ypatybės ir jų santykis su dabartinėmis rytų aukštaičių tarmėmis PDF
Valdimantas Markevičius 223-228
Sargiųjų ir žvarbiųjų priebalsių svyravimai XX a. pradžios žagariečio tekstuose PDF
Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža 229-232
Dėl lietuvių kalbos mišriųjų veiksmažodžių kamienų santykių ir darybos PDF
Jurgis Pakerys 233-244
Norvegų kalbos lūžio konstrukcija ir jos atitikmenys lietuvių kalboje PDF
Aurelija Griškevičienė 245-256
Notizen zu altpr. mosla, moska PDF
Bernd Gliwa 257-267
Dėl lie. ãmas PDF
Rolandas Kregždys 269-272
Lie. (ž.) ratpisà ir panašūs Cottus gobio L. pavadinimai PDF
Vincas Urbutis 273-276
Lie. varvalis / varvelis PDF
Vincas Urbutis 277-282
Atsevišķu latviešu un lietuviešu valodas adjektīvu semantiskā diferenciācija: latv. šķīsts, liet. skýstas; latv. skaists, liet. skaistùs; latv. tikls, liet. tiklùs PDF
Anta Trumpa 283-294
Latviešu izlokšņu frazeoloģisms iet uz lelles kāju PDF
Benita Laumane 295-306
Illuc erant leones: paleokomparatyvistinės idėjos apie Žemaitijos bei žemaičių vardą Vakarų Europoje PDF
Pietro Umberto Dini 307-315
Dėl upėvardžio Danė PDF
Vytautas Mažiulis 316
Lietuvių dvikamienių vardų trumpinimo tendencijos šnekamojoje kalboje PDF
Daiva Sinkevičiūtė 317-341
Bajorų pavadinimai – lietuvių pavardžių šaltinis PDF
Jūratė Čirūnaitė 343-352

Recenzijos

Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die litauische Sprache von Johannes Bretke PDF
Jonas Palionis 353-360
X. D. K. P. S. lietuvių kalbos gramatika PDF
Artūras Judžentis 360-366
A. Pakerys, Akcentologija PDF
Bonifacas Stundžia 366-369
Новое в русской етимологии PDF
Vincas Urbutis 369-372

Informacija

Jono Zemvaldo Balkevičiaus leksikografijos darbai PDF
Albertas Rosinas 373-376
Gertrudos Bensės lituanistikos tyrimai PDF
Vincentas Drotvinas 376-378
Tarptautinė konferencija, skirta Kazimierui Jauniui PDF
Ona Aleknavičienė, Rima Bacevičiūtė 378-385
Autorių adresai PDF
- - 399-401

In memoriam

Antons Breidaks PDF
Anna Stafecka 386-388
Adolf Erhart PDF
Václav Blažek 388-394
Bernfried Schlerath PDF
Elvyra Julija Bukevičiūtė 394-396

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 397-398


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045