T. 32, Nr. 1 (1997)

Turinys

Straipsniai

Lie. (ž.) rubuĩlis, gùirė, (ryt.) kriaunỹs, la. (latg.) kùrmelis ir kiti ne(iš)aiškinti Gobio gobio (L.) pavadinimai PDF
Vincas Urbutis 5-23
Millet (Panicum L.) in Lithuanian and other Indo-European languages PDF
Krzysztof Tomasz Witczak 25-39
Lithuanian árškus PDF
Eric P. Hamp 24
The in- and ad- forms of case in XVI and XVII c. Baltic PDF
Eric P. Hamp 40
Auffassungsvarietät über die baltischen Sprachen in „Mithridates“ (1555) von Conradus Gesnerus. Baltische Sprachen und Kulturen in der Renaissance PDF
Pietro Umberto Dini 41-48
Morfonologinės balsių kaitos funkcijos PDF
Gražina Akelaitienė 49-55
Über Herkunft und Entwicklung der Silbenakzente im Lettischen PDF
Olegas Poliakovas 57-69
Dėl Latgalės „giliųjų šnektų“ daugiskaitos kilmininko su -ūs kilmės PDF
Albertas Rosinas 71-75
Leksēmas ēna un pakrēslis latviešu izloksnēs PDF
Anna Stafecka 77-82
Dvieļu nosaukumu semantika, cilme un areālā izplatība PDF
Ilga Jansone 83-87
Par sprēslīcas nosaukumiem latviešu un lietuviešu valodas izloksnēs PDF
Evija Liparte 89-100
Dėl lietuvių pavardžių (asmenvardžių) klasifikavimo PDF
Vitalija Maciejauskienė 101-109
Priesaginiai Lietuvos oikonimai iš asmenvardžių PDF
Marytė Razmukaitė 111-116
Dėl lietuvių upėvardžio Pamalgebala kilmės PDF
Laimutis Bilkis 117-118
Zur Bedeutung der „Lettischen Syntax“ von Alfred Gāters
PDF
Rainer Eckert 119-124

Recenzijos

Wolfenbüttelio postilė PDF
Jonas Palionis 125-130
Mikalojaus Daukšos 1595 m. Katekizmas PDF
Juozas Karaciejus 131-132
T. Mathiassen, A short grammar of Lithuanian PDF
Algirdas Sabaliauskas, Laimutis Valeika 133-136
A. Girdenis, Taip šneka tirkšliškiai PDF
Zofija Babickienė 136-145

Informacija

Internationale Arbeitstagung „Baltisch-deutsche Sprach- und Kulturkontakte in Nord-Ostpreussen“ PDF
Rainer Eckert 146-148

In memoriam

Antanas Lyberis PDF
Jonas Paulauskas 148-149
Георгий Андреевич Климов PDF
Olegas Poliakovas 150-151

Errata

A. Andronovo straipsnio (Blt XXXI (2) 201-212) klaidų atitaisymas PDF
  152


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045