T. 22, Nr. 1 (1986)

Turinys

Straipsniai

Indo-European verbs with the suffix -ē. Evidence of ergatyve syntax in Latin and Lithuanian PDF
William R. Schmalstieg 4-10
Veiksmažodžio gramatinės kategorijos ir baltų kalbos PDF
Letas Palmaitis 11-24
Mažmožis V PDF
Vytautas Vitkauskas 24
Lietuvių kalbos a-kamieniai veiksmažodžiai PDF
Audronė Jakulienė 25-47
The Lithuanian imperative suffix -k(i) PDF
Kenneth Shields 48-55
Smulkmena LVII PDF
Zigmas Zinkevičius 55
Tariamosios nuosakos vartojimas latvių kalboje PDF
Guido Michelini 56-61
Apie Kietaviškių ir Nemunėlio Radviliškio šnektas PDF
Vladas Grinaveckis 62-63
Kelios pastabos apie Volfenbiutelio postilės (1573 m.) kalbą PDF
Zigmas Zinkevičius 64-65
Apie Mažvydo 1549 m. „Te deum laudamus“ vertimą PDF
Pietro Umberto Dini 66-75
Smulkmena LVIII PDF
Zigmas Zinkevičius 75
K. G. Milkaus žodyno rankraštinis perdirbinys PDF
Vincas Urbutis 76-85
Mažmožis VI PDF
Vytautas Vitkauskas 85

Recenzijos

Генюшене Э. Ш. Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов PDF
Vytautas Ambrazas 86-92
Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalbos istorija, I PDF
Letas Palmaitis 93-102
Языковые контакты в Литовской ССР. Вопросы литовского языкознания PDF
Александр Маркович Шахнарович 102-104


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045