T. 21, Nr. 2 (1985)

Turinys

Straipsniai

Long vowels in Balto-Slavic PDF
Frederik Kortlandt 112-124
Zur phonologischen Wertung der litauischen Diphthonge PDF
Alfonsas Tekorius 125-133
Early Treatments of Palatalization in the Declension of Latvian Nouns PDF
Trevor G. Fennell 134-141
Endzelyno dėsnio statistinė analizė: daiktavardis ir būdvardis PDF
Bonifacas Stundžia 142-151
Kai kurios naujai pastebėtos žemaičių dūnininkų tarmės ypatybės PDF
Vladas Grinaveckis 152-155
Из албано-балтийских соответствий в области глагола PDF
Владимир Эммануилович Орел 156-158
Mažmožis II PDF
Vytautas Vitkauskas 158
Optativ und Personalendungen im Prussischen PDF
Letas Palmaitis 159-169
Liepiamoji nuosaka ir jos vartojimas lietuvių tautosakoje PDF
Guido Michelini 170-175
Mažmožis III PDF
Vytautas Vitkauskas 175
Некоторые типы синтагм с количественным значением в русском и литовском языках PDF
Г. В. Максимова, Vitas Labutis 176-183
Lenkų-jotvingių žodynėlis? (tęsinys) PDF
Zigmas Zinkevičius 184-194
Mažmožis IV PDF
Vytautas Vitkauskas 194

Recenzijos

V. Ambrazas. Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė PDF
Юрий Владимирович Откупщиков 195-198
J. Palionis. Lietuvių literatūrinės kalbos istorija PDF
Vincentas Drotvinas 198-203
T. Inoue. A Graphology of old Prussian Enchiridion PDF
Vytautas Mažiulis 204-205
J. Kabelka. Baltų filologijos įvadas PDF
Algirdas Sabaliauskas 205-206

Informacija

XV tarptautinis onomastikos mokslų kongresas PDF
Aleksandras Vanagas 207-208


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045