T. 18, Nr. 2 (1982)

Turinys

Straipsniai

Žodžių tvarka ir baltų kalbų sakinio tipo rekonstrukcija PDF
Vytautas Ambrazas 100-118
The shift of intransitive to transitive passive in the Lithuanian and Indo-European verb PDF
William R. Schmalstieg 119-134
Smulkmena L PDF
Zigmas Zinkevičius 134
Laipsnio kategorijos sistema lietuvių kalboje PDF
Adelė Valeckienė 135-139
Deiktinės sistemos baltų kalbų tarmėse PDF
Albertas Rosinas 140-152
Smulkmena LI PDF
Zigmas Zinkevičius 152
Pasyvinė konstrukcija kaip teksto reiškinys ir jos vartojimas lietuvių tautosakoje PDF
Guido Michelini 153-157
Smulkmena LII PDF
Zigmas Zinkevičius 157
„Netiesioginė nuosaka“ kaip teksto reiškinys ir jos vartojimas lietuvių tautosakoje PDF
Guido Michelini 158-162
BL.-SL. *balnā „brazdas; oda“ PDF
Vincas Urbutis 163-164
Lie. kū́nas PDF
Simas Karaliūnas 165-166
The etymology of two sea terms in Latvian PDF
Juris Baldunčiks 167-168
Iš prūsų hidronimijos PDF
Feliksas Daubaras 169-172
„Sumos evangelijų“ ir „Maldų krikščioniškų“ autorystės klausimu PDF
Antanas Jakulis 173-178
Опыт морфонологической интерпретации северожемайтской аттракции ударения PDF
Aleksas Girdenis 179-188
„Žiemgališkoji“ anaptiksė šiaurės panevėžiškių tarmėje ir jos kilmė PDF
Genovaitė Kačiuškienė, Aleksas Girdenis 189-191
Dėl žemaičių a, о (= ide. o, ā) kamieno būdvardžių perėjimo į a, o kamieną PDF
Vladas Grinaveckis 192-194

Recenzijos

A. Erhart. Struktura indoíránských jazyků PDF
Algirdas Sabaliauskas 195

Errata

Atitaisymas PDF
  196


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045