T. 17, Nr. 2 (1981)

Turinys

Straipsniai

Балто-славянский инъюуктив и сигматические формы PDF
Юрий Сергеевич Степанов 112-125
О лингвогеографических аспектах диахронических изменений в фонетике PDF
Валерий Николаевич Чекман 126-136
„Neveikiamosios rūšies” indoeuropiečių dalyviai, tematinė fleksija ir perfektas PDF
Guido Michelini 137-142
Рефлексивы в прусском языке PDF
Ema Geniušienė 143-155
Derinamojo pažyminio vieta tarminėje ir bendrinėje lietuvių kalboje PDF
Danutė Girdenienė 156-169
Smulkmena XLVIII PDF
Zigmas Zinkevičius 169
Apie A. Tatarės „Pamokslų išminties ir teisybės“ (1851 m.) kalbą PDF
Zigmas Zinkevičius 170-176
Metafonija, apofonija ir neoapofonija PDF
Regina Venckutė 177-184
Žemaičių dūnininkų ištiktukų prozodinės ypatybės PDF
Vladas Grinaveckis 185-189
Dėl lietuvių kalbos priežastinių veiksmažodžių PDF
Stasė Krinickaitė 190-193
Vadinamųjų kiekio kilmininkų valdymas ir semantika PDF
Vitas Labutis 194-199
Smulkmena XLIX PDF
Zigmas Zinkevičius 199

Recenzijos

Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Širvydas. Dictionarium trium linguarum PDF
Jonas Palionis 200-207
E. Jakaitienė. Lietuvių kalbos leksikologija PDF
Juozas Pikčilingis 207


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045