T. 8, Nr. 2 (1972)

Turinys

Straipsniai

 déinauti, la. dĩvelêt ir jų giminaičiai PDF
Vincas Urbutis 119-131
Lit. (s)keterà ‘Widerrist (bei Pferden)’; ‘Buckelhaar’ u. a. und seine Verwandten PDF
Rainer Eckert 133-146
К проблеме литовско-белорусских лексических связей PDF
Валерий Николаевич Чекман 147-156
Zur Etymologie des lit. šeškas, lett. sesks ‘iltis’ PDF
Valentin Kiparsky 157-159
Vai latviešu pekele ir vācu aizguvums? PDF
Paul Ariste 161-162
Dėl žem. jeĩnis PDF
Zigmas Zinkevičius 163-166
Dėl lie. čiū̃tė „kankorėžis“ kilmės PDF
Algirdas Sabaliauskas 167-168
Lith. javai, javiena PDF
Eric P. Hamp 169-170
Mažvydas catechism 3122-23 PDF
Eric P. Hamp 171
Baltiškųjų *tj, *dj refleksai 1759 m. „Žyvate“ PDF
Aleksas Girdenis 173-191

Recenzijos

J. Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė gramatika (kirčiavimas, daiktavardis, veiksmažodis) PDF
Aleksas Girdenis, Vladas Žulys 193-202
Iš lietuvių leksikologijos ir leksikografijos (Lietuvių kalbotyros klausimai, XII) PDF
Vincas Urbutis 202-207
Этимология PDF
Vincas Urbutis 207-213
Velta Rūķe-Draviņa. Place names in Kauguri county, Latvia PDF
Marta Rudzīte 213-215
Rainer Eckert, Baltistische Studien (Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, Band 115, Heft 5) PDF
Vytautas Mažiulis 215-217


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045