T. 50, Nr. 2 (2015)

Turinys

Straipsniai

Lietuvių ortografijos skirtumai katalikų ir evangelikų reformatų raštuose (XVI–XVII a.): priebalsio /j/ ir diftongų /ai/, /ei/ rašyba PDF
Mindaugas Šinkūnas 197-244
Lietuvių kalbos dūriniai su neoklasikiniais dėmenimis PDF
Lina Inčiuraitė-Noreikienė 245-259
Lietuvių ir latvių kalbų trankieji priebalsiai: lokuso lygčių rezultatai PDF
Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne 261-293
Kaip lietuviškai šneka užsieniečiai? Lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimas PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė 295-330
Dėl miestelio vardo Saldùtiškis raidos ir kilmės PDF
Laimutis Bilkis 331-346

Recenzijos

Wolfgang Hock et al., Altlitauisches etymologisches Wörterbuch PDF
Daniel Petit 347-356
Paul Garde, L’accent PDF
Bonifacas Stundžia 357-361


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045