T. 47, Nr. 2 (2012)

Turinys

Straipsniai

Proto-Indo-European long vowels and Balto-Slavic accentuation PDF
Tijmen Pronk 205-247
The early chronology of long vowels in Balto-Slavic PDF
Frederik Kortlandt 249-254
Dominance and monophthongization: method versus insight PDF
Frederik Kortlandt 255-259
Old Lithuanian interrogative particle biau PDF
Norbert Ostrowski 261-266
Acoustic characteristics of the Latvian sonorants PDF
Juris Grigorjevs 267-292
Marijampolės šnektos ilgųjų balsių priegaidės: kokybiniai požymiai PDF
Rima Bakšienė 293-308
Intonacijos žymėjimas Alekso Girdenio transkribuotuose tekstuose PDF
Nijolė Linkevičienė 309-320
Balsių sistema Aleksandro Žirgulio darbe „Surviliškio tarmė“ (1939) PDF PDF
Rūta Kazlauskaitė 321-342
Keletas pastabų dėl išorės sandžio šiaurės panevėžiškių tarmėje PDF
Irena Kruopienė, Genovaitė Kačiuškienė 343-348
On the current location of the Old Prussian “Trace of Basel” PDF
Diego Ardoino 349-358
Latvian Ūsiņš ‘bee-god and patron of horses’ PDF
Václav Blažek 359-366
Dėl tariamai slaviškos lietuvių antroponimijos PDF
Zigmas Zinkevičius 367-371

Recenzijos

Daniel Petit, Claire Le Feuvre, Henri Menantaud (éd.), Langues baltiques, langues slaves PDF
Pietro Umberto Dini 373-377
Юрий Kонстантинович Кузьменко, Ранние германцы и их соседи. Лингвистика, археология, генетика PDF
Ērika Sausverde 378-382

Informacija

Aštuntoji baltų ir slavų akcentologų konferencija PDF
Dovilė Tamulaitienė 383-385
Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija PDF
Rūta Kazlauskaitė, Rima Bakšienė 385-388

In memoriam

Vytautas Vitkauskas PDF
Bonifacas Stundžia 389-391


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045