West Europe and the Baltic: Types of language contacts and lexical borrowings

Juris Baldunčiks

Anotacija


RIETUMEIROPA UN BALTIJA: VALODU KONTAKTU VEIDI UN LEKSISKIE AIZGUVUMI

Kopsavilkums

Kontaktus starp Rietumeiropas un baltu (lietuviešu un latviešu) valodām lielā mērā noteikuši vēsturiskie apstākļi. Vācu valoda bija pirmā Rietumeiropas valoda, kas izplatīja savu ietekmi bal­tu valodu areālā; ievērojami lielāka šī ietekme bija tur, kur vācu valodai bija dominējošās valodas statuss (Latvijā, Lietuvas rietumdaļā). Romāņu valodām un angļu valodai nav bijis izvērstu, tiešu kontaktu ar baltu valodām; ļoti ierobežoti tiešie kontakti mutvārdu komunikācijas līmenī bija ies­pējami ostas pilsētās. Leksikas aizgūšanas intensitāti vienmēr ietekmējuši ekstralingvistiskie, sociolingvistiskie un lingvistiskie faktori. Romāņu aizguvumi ar vācu un poļu valodas starpniecību sāka ienākt 16. un 17. gadsimtā, to lielākā aktivitāte vērojama 19. gadsimta 2. pusē un 20. gadsimta sā­kumā. Anglicismu slānis ir jaunāks, toties mūsdienās tas papildinās visintensīvāk.


DOI: 10.15388/baltistica.0.3.1.873

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.