Kas buvo pirmosios baltiškos knygos autorius? Hipotezės teisėmis

Ilja Lemeškin

Anotacija


Straipsnyje nagrinėjamas 1545 m. paleotipas (jo dvi laidos) – anoniminis vokiečių–prūsų kalbų katekizmas laikomas pirmąja baltiška knyga. Pratarmės analizė leidžia iškelti hipotezę, kad knygą parengė Dovydas Reimanas, 1544 m. imatrikuliuotas į Karaliaučiaus akademiją kaip Dauid Reiman, Prutenus.


DOI: 10.15388/baltistica.54.1.2383

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.