Jokūbo Brodovskio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai

Dalius Jarmalavičius

Anotacija


Šiame straipsnyje aprašomi XVIII a. rankraštinio J. Brodovskio žodyno vokiškosios dalies daiktavardžių dūriniai. Pirmiausia aptariama sudurtinių žodžių rašyba, po to analizuojama jų sandara, ypač kreipiant dėmesį į antrojo dėmens kalbos dalį, nustatomas dėmenų jungimo pobūdis. Galiausiai aprašomi vokiškieji dūriniai pagal jų dėmenų semantinį-sintaksinį ryšį, atskirai apžvelgiant ir dėmenų darybinę struktūrą.

DOI: 10.15388/baltistica.48.1.2183

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.