Lexical interference as a mode of convergent change

Lionginas Pažūsis

Anotacija


LEKSINĖ INTERFERENCIJA KAIP KONVERGENTINIO KITIMO BŪDAS

Reziumė

Šiame straipsnyje subordinacinio bilingvizmo sąlygomis kylančią leksinę interferenciją bando­ma interpretuoti kaip kontaktinės kalbos konvergentinio kitimo būdą. Remiantis JAV lietuvių išei­vių kalbos medžiaga ir operuojant leksinių vienetų fonetinės, semantinės bei struktūrinės konvergencijos sąvokomis, parodoma, kad tokia interpretacija duoda galimybę ne tik nuosekliai lingvistiškai apibūdinti įvairaus tipo skolinius (šiuo atveju anglų kalbos skolinius JAV lietuvių išeivių kontaktinėje kalboje), atsižvelgiant į jų vieningą funkcinį kryptingumą kalbų kontaktų sąlygomis, bet ir iškelti leksinę interferenciją kaip pačios kontaktinės kalbos žodžių funkcinio krūvio kitimą (aktyvizaciją arba retardaciją) lemiantį faktorių.

DOI: 10.15388/baltistica.17.1.1963

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.