Minkštųjų ir kietųjų priebalsių, einančių tiesiog prieš priesagą -(i)ukas, vartojimas lietuvių kalbos tarmėse

Vladas Grinaveckis

Anotacija


УПОТРЕБЛЕНИЕ МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ СОГЛАСНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД СУФФИКСОМ -(i)ukas В ГОВОРАХ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА

Резюме

Согласные, находящиеся непосредственно перед суффиксом -(i)ukas, в одних го­ворах (в восточноаукштайтских, восточнодзукских, в северной части среднеаукштайтских и северо-западных аукштайтских) мягкие, в других (в западнодзукских и северо-западных дунининкских) — твердые, в третьих (в южной части западно- и среднеаукштайтских говоров) — перед одними согласными — мягкие, перед другими — твердые.

Мягкость согласных в данной позиции северо-восточных говоров и твердость в западнодзукских и северо-западных дунининкских говорах является результатом аналогии. В ос­тальных же литовских говорах, а также в литературном языке отмеченных закономерностей палатализации согласных перед суффиксом -(i)ukas не обнаружено.

DOI: 10.15388/baltistica.14.1.1248

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.