Ist litauisch túopa ’Pappel’ wirklich ein Erbwort?

Bernd Gliwa

Anotacija


AR LIE. túopa ‘POPULUS SPP.’ – TIKRAI PAVELDĖTAS ŽODIS?
Santrauka

Teigiama kad nėra pagrindo laikyti lie. túopa ‘Populus spp.’ paveldu iš ide. prokalbės ir lyginti su lo. pōpulus. Lo. žodžio etimologija nėra aiški, nėra pagrindo rekonstruoti ide. *pōp- ar pan. Manant, kaip iki šiol argumentuojama, buvus lie. *puopa, iš kurio dėl topolis įtakos atsirado túopa, turėtų būti šio žodžio pėdsakų vietovardžiuose, augalų vardyne. Jų nėra. Neaiški ir *puopa reikšmė. Populus spp. nevietiniai, atvežti medžiai. Vietinė tik drebulė, turinti dar kitą sinonimą ẽpušė; abi gausiai paliudytos vietovardžiuose. Túopa beveik neaptinkama tarmėse, tik literatūroje. Taigi jis neturėtų būti paveldėtas žodis. Svarstoma, kaip atsirado žodis: ar skaidant *top-elė ar pan. į neošaknį *top- su tariamu sufiksu -elė. Tačiau *topas ar *topa neužfiksuota. Arba dėl homofoninio túopa ‘tinginys, lėtai einantis’, paliudyto ten pat kur túopa ‘Populus’, įtakos.


DOI: 10.15388/baltistica.43.2.1238

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.